Oakleaf Football Photo Day

Welcome to Photo Day for Oakleaf Football

Photo Day Schedule

August 19th, 2018

Flashback Studio, 3600 Peoria Ave, Orange Park, FL 32065

 

11:30 Tiny Mites – Coach Ronnie

Photos 11:45

 

12:00 Mitey Mite Black – Coach Mike

Photos 12:15

 

12:30 Mitey Mite Gold – Coach Reggie

Photos 12:45

 

1pm: Jr Pee Wee Black – Coach Charlie

Photos 1:15

 

1:30 Jr Pee Wee Gold – Coach Mason

Photos 1:45

 

2:00 Pee Wee – Coach Travis

Photos 2:15

Photos will be taken at our studio, 3600 Peoria Rd #101, Orange Park, FL 32065